Αβάντα στο ημίπαλτο που διέπρεψε με την Κωλοπετινιτσα! Μόνο με την ΑΕΚ κρυβότανε...

 


Σχόλια