Για ηθική αυτουργία σε κακουργηματική εκβίαση, βία και απειλές από κοινού, διώκονται Γιώργος και Νίκος Σαββίδης!!

 


 

 

Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού έδωσε στη δημοσιότητα την κλήση της προς την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και τον Γιώργο Σαββίδη, ο οποίος κατηγορείται ότι υπέβαλε στην Επιτροπή ψευδή υπεύθυνη δήλωση, με την οποία βεβαιώνει ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό του κανένα κώλυμα που να μην του επιτρέπει να είναι μέλος του Δ.Σ. Σύμφωνα με την κλήση της ΕΕΑ, κατά του Γιώργου Σαββίδη (ο οποίος χθες παραιτήθηκε από το Δ.Σ. της ΠΑΕ) έχει εκδοθεί αμετάκλητο Βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης, με το οποίο παραπέμπεται σε δίκη, κάτι που συνιστά κώλυμα για συμμετοχή σε διοικητικό συμβούλιο.


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟY
(άρθρο 77 Ν. 2725/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)
Ανδρ. Παπανδρέου 37  15180  Μαρούσι, τηλ: 213.131.6130 - 213.131.6162       
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
(17.11.22 ώρα 14:30)
 
 
Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού απέστειλε κλήση στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ και στον Γεώργιο Σαββίδη για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 3 παρ. 1 εδ. β και 2 του ν. 2725/1999 («περί κωλυμάτων») σε συνδυασμό με το άρθρο 4 παρ. 1 εδ. α, 3, 7 και 14 του ν. 4809/2021, αναφορικά με το υπ. αριθμ. 303/24-06-2022 αμετάκλητο Βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης, με το οποίο παραπέμπονται ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης οι: 
1) Γεώργιος Σαββίδης του Ιωάννη 
2) Νίκος Σαββίδης του Ιωάννη
 
για την πράξη της ηθικής αυτουργίας σε εκβίαση σε βαθμό κακουργήματος από κοινού, σε απόπειρα τελεσθείσα με βία και απειλές ενωμένες με επικείμενο κίνδυνο σώματος και ζωής, καθώς και με βία και απειλή βλάβης της επιχείρησης και του επαγγέλματος του παθόντος κατ’ επάγγελμα. 
 
Σύμφωνα με το προαναφερθέν άρθρο 3, παρ. 1 εδ. β  του ν. 2725/1999, ο Γεώργιος Σαββίδης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, υπέβαλλε προς την Επιτροπή μας στις 24-07-2022, Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία βεβαιώνει ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό του κανένα κώλυμα από του νόμου προβλεπόμενα. Η Υπεύθυνη Δήλωση αυτή, ήταν εξ αντικειμένου ψευδής, σύμφωνα με το 303/24-06-2022 αμετάκλητο Βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης.  
 
 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  
Νικόλαος Τζουλάκης

 

**Η δίωξη, δεν σημαίνει απαραίτητα και καταδίκη. Είναι αθώοι μέχρι την αμετάκλητη απόφαση. Η δημοσιοποίηση γίνεται διότι υπάρχει τρομερό φίλαθλο αλλά και δημοσιογραφικό ενδιαφέρον.

Σχόλια