Πώς τους ξέφυγε να σκυλέψουνε στο πτώμα του γαύρου;

 


 

Σχόλια