Η ΑΕΚ ήταν...χάρτινη! Ο Μακεδονικός δεν είναι χάρτινος;!!

 Σχόλια