Αρέσει ή όχι, αυτή είναι η αλήθεια. Και η αλήθεια, πονάει γαύροι του βορρά...

 


Σχόλια