Σε άλλο γήπεδο ως συνήθως! Επιτόπου μεταβάντες και ουδέν αντιληφθέντες!! Γι΄ αυτό πουλάνε 150 φύλλα...

 


Σχόλια