Γιατί γελάγανε με τον Γουλιανό που έφυγε νωρίς;

 

 


 

Την έκανε νωρίς σήμερα ο Γουλιανός. Είχε λέει δουλειά. Τι δουλειά είχες Γουλιανέ; Σε ρωτάω γιατί κάποιοι γελάγανε εκεί μέσα. Γιατί γελάγανε Γουλιανέ; Και ψιθυρίζανε πίσω από την πλάτη σου;

 

Σχόλια