Έτσι είδανε οι αθηναϊκες φυλλάδες τον αποκλεισμό της Εθνικής...

 
 
 

Σχόλια