Αβάντα αντί για ξεφωνητό. Κατάλαβες γιατί ο γαύρος έχει 46; 

Σχόλια